V poslednom období bridž na internete prežíva mimoriadne búrlivý rozvoj. Stáva sa tým ďalším skvelým pomocníkom nielen pre získavanie nových adeptov, ale i pri zvyšovaní ich hernej úrovne. Osobitne to platí pre malé štáty, akým je i Slovensko. Umožňuje hranie v ktorúkoľvek hodinu a v ktoromkoľvek kúte krajiny. Neoceniteľný je hlavne pre tých, ktorí v svojom okolí nemajú primeraného partnera, teraz si už môžu zahrať s hocikým na celom svete.

Obdobne ako u iných aplikácii internetu aj tu sa najskôr presadili giganti ako Microsoft , Yahoo a i. Pre nich to bola príležitosť na rozšírenie činnosti a i vlastnú propagáciu. Z dnešného pohľadu programové vybavenie týchto serverov nebolo príliš náročné, ale boli a stále sú veľmi užitočné pre deti a mládež, ktoré tu odskúšavajú svoje prvé bridžové kroky. Popri tom sa ešte viac zblížia s výpočtovou technikou a pri hraní so zahraničnými hráčmi sa zdokonalia i v angličtine. Dúfajme, že i na školách, v internetových kluboch a centrách voľného času si uvedomia, aký výchovný účinok má bridž na mládež.

V súčasnom období sú už k dispozícii ďalšie, oveľa prepracovanejšie programové aplikácie, čo umožňuje hranie bridžu na úrovni, ktorá sa iba veľmi málo odlišuje od reálnych špičkových podujatí.

Pre zorientovanie sa záujemcov o hranie bridžu na internete, uvádzame prehľad najznámejších serverov.


Servery vhodné pre deti, mládež a začiatočníkov

Tieto servery sú bezplatné. Hodia sa na prvé kontakty s internetovým bridžom; po stránke programovej sú celkom jednoduché. Pri ich využívaní stačí ovládať hlavné zásady bridžu, t.j. základné pravidlá. Dražba je celkom prirodzená, väčšina hráčov sa ju tu vlastne iba učí. Všeobecne sa používa systém Standard American (SAYC).

Hrou na tomto serveri hráči získavajú prvé návyky v zohrávke i obrane. Zvyčajne si každý účastník môže vybrať skupinu (podľa svojej úrovne) do ktorej sa zaradí. Nevýhodou je malá disciplinovanosť, niektorí hráči neustále prichádzajú a odchádzajú, keď sa im nedarí, ev. ide o náhodných návštevníkov, ktorí ani veľmi nevedia čo je bridž, a len tak na skúšku „klikajú“.

Pre kategóriu hráčov, ktorí sa bridž iba učia, doporučujeme tieto možnosti:
games.yahoo
hraje sa iba rubber bridge a možno si vybrať skupinu hračov podľa rôznej úrovne pokročilosti, hráči nie sú nijak špeciálne hodnotení.
zone.msn
tento server prevádzkovaný Microsoftom, je na trochu vyššej úrovni ako Yahoo; tu už môžete stretnúť aj dobrých hráčov a za príplatok je možné hrať aj turnaje o ceny; registrovaných je vyše 46 000 hráčov.
pogo
podobne ako predchádzajúce.


Servre pre pokročilých hráčov

Väčšina serverov, na ktorých sa hrá bridž už na dobrej úrovni, je platená. Platba sa zvyčajne realizuje kreditnou kartou; ide o ročný paušálny poplatok alebo aj za kratšie obdobie (mesiac, štvrťrok), prípadne i príplatok za možnosť hrať turnaje. Medzi najznámejšie patria:

Okbridge

Je to americký server (Kalifornia) s veľmi vysokou programovou úrovňou. Ročný poplatok za pripojenie je cca 110 USD, príplatok na turnaje (párové a na imp) je 12 USD za každý mesiac. Prvý týžden je bezplatné skúšobné členstvo.

Hraje sa non-stop, aktívných hráčov je viac ako 19 000, najviac je samozrejme američanov, ale kde tu stretnete aj krajanov z Austrálie, Kanady a Izraela.

Väčšina hráčov draží Standard American (SAYC), prípustný je tiež ACOL, Precision, Goren a 2/1. Nevýhodou je, že ak sa hraje s príležitostnými partnermi, na dojednanie systému je len veľmi krátky čas a preto sa odporúča dražiť hlavne v SAYCu, ktorí poznajú praktický všetci; súťaže dvojic sa hrávajú topskórovo i na IMPy. Obidva druhy turnajov sa priebežne vyhodnocujú, týždenne sa každému priznáva rating vyjadrený v percentách. Tento rating sprevádza hráčov kumulatívne, čo ich núti k disciplíne. Výsledok každej partie je korigovaný podľa toho s akými kvalitnými súpermi (s akým ratingom) sa dosiahne. Ten má proti dobrým hráčom vyššiu hodnotu, ako proti slabším (tzv. Lehmanova korekcia). To zamedzuje nahrať dobré výsledky proti slabým hráčom. Aj preto hráči s vysokým ratingom spravidla nechcú hrať so slabšími, lebo aj dobré výsledky sa upravujú smerom nadol. Väčšinou si všetci hľadajú partnera aj súperov s podobným ratingom (± 2-4 %). Vytvára sa tak akási analógia švajčiarskeho systému v súťaži párov.

Hraje sa v pomerne svižnom tempe. Hráči sú zadelení do štyroch kategórií: začiatočník, priemerný, pokročilý a expert. Pri štarte dostane každý rating 50 % a tento sa mu postupne buď zvyšuje alebo znižuje. To má za následok, že po istom čase hrajú proti sebe približne vyrovnaní hráči, čo je jeden z dôvodov, prečo je tento server tak obľúbený. Naviac sa členom denne mailom zasielajú reporty, rozbor zaujímavých rozdaní a kvízy.


e-bridgemaster (e-bridge)

Ide o oficiálny server Americkej bridžovej ligy (ACBL). Poplatok je okolo 130 USD za rok, pričom je možné si zaplatiť len mesiac alebo štvrťrok. Hraje sa buď rubber bridž v tzv. social room, alebo rôzne typy turnajov (párový na topy, ev. na impy, individuál ap.). Každý deň sa odohrá asi 6-9 turnajov. Niektoré sú krátke (na 12 rozdaní), iné dlhšie ( 24, 30 rozdaní).

Za výsledky na týchto turnajoch možno získať majstrovské body ACBL, ktoré sú oficiálne uznávané.

Server si získal popularitu vďaka tomu, že dáva buď priame prenosy alebo záznamy z významných svetových podujatí (MS, ME, Bermuda Bowl ap.). Užívateľom sa pravidelne zasielajú reporty o zaujímavých rozdaniach, o aktualitách a turnajoch.

Spolu s Okbridge sú to asi dva najlepšie servery, ktoré sa navyše neustále zdokonaľujú. Aj tu má každý hráč svoj rating, sú o ňom spravidla dostupné aj ďalšie údaje (mail, dražobný systém). Všeobecne tu totiž platí, že čím je hráč „anonymnejší“, tým je menej dôveryhodný. Dôraz sa kladie aj na etiku. Na turnajoch sú prítomní rozhodcovia, ktorí dbajú na dodržiavanie pravidiel a majú právomoc hráča z turnaja i vylúčiť.


swangames

Americky server, ktorý bol donedávna prevádzkovaný zdarma, teraz je ročný poplatok 59 USD, s možnosťou získavať majstrovské body ACBL.


topbridge

Je to nórsky server, poplatok za pripojenie nie je, prvých 15 rozdaní je zdarma, potom sa za každé odohrané rozdanie plati (asi 5-7 Sk/rozdanie podľa objednaného počtu); je možnosť získať peňažné ceny za turnaj (50-200 USD každý deň).

Hraje sa iba individuál, predpísaný je jednotný dražobný systém Standard American, ktorý si každý musí povinne stiahnuť a používať. Hodnotí sa iba 16 súvisle odohratých rozdaní v ten ktorý deň. Účastníci dostávajú i pravidelné reporty.


V tejto kategórii zaujíma výnimočné postavenie:

bridgebase (BBO)

ktorý v poslednom období zaznamenáva neobyčajne veľký rozmach. Príčinou nárastu jeho popularity je predovšetkým skutočnosť, že je bezplatný. Aj preto mnohí hráči, ktorí už hrali napr. na OKbridge alebo e-bridge postupne prechádzajú sem, buď z ekonomických dôvodov, alebo chcú odskúšať niečo iné. Nedá sa vylúčiť, že časom bude tiež spoplatňovaný, keďže takýmto vývojom prešli aj iné servery. Údajne zaznamenáva viac ako 100 000 pripojení denne. Oproti iným, je tu aj najviac Európanov, osobitne z krajín strednej a východnej Európy. Hraje sa spravidla na 80 až 150 stoloch.

Veľkou výhodou je, že je možné hrať i súťaže družstiev a môžu si to zorganizovať aj hráči sami. Každý večer sa hrá séria zápasov vopred dohodnutých alebo aj náhodných družstiev.

A samozrejme stále sa hrávajú turnaje s dohodnutými i náhodnými partnermi. Tu sa praktizuje väčšina stretnutí ako zápasy na impy. Možné je však aj hrať toposkórovo, pripadne rubber.

BBO je vhodný aj na výuku bridžu na internete. Zvyčajne je možné príjsť k stolu a kibicovať. Je to však možné aj obmedziť resp. kibicov vôbec nepripustiť. V prípade kurzu dá sa stôl uzavrieť a viesť pri ňom výuku nováčikov.

S podrobnejšími údajmi o hre na tomto populárnom serveri sa môžete zoznámiť v stati Zahrajme si na BBO.


Menej známe servery:
stepbridge
bridgeplayer

Ak má s nimi niekto osobné skúsenosti, boli by sme radi, ak by nás informoval podrobnejšie.


V poslednom období sa začínajú (zatiaľ ešte nepravidelne) organizovať i celosvetové simultánne internetové turnaje, u ktorých nie je zriedkavá účasť okolo 15 000 hráčov.

Podklady poskytol A. Zlacký

Pre slovenských hráčov, ktorí hrávajú v kluboch, resp. už nie sú úplní začiatočníci, odporúčame zapojiť sa do hry na BBO. Pre tých, ktorí to ešte neskúsili, prinášame z pera bridžového majstra Eda Veleckého, ktorý patrí medzi expertov i na internete, zopár cenných rád, ktoré im určite pomôžu rýchlo sa zorientovať na tomto veľmi populárnom serveri.


Zahrajme si na BBO

Internet v súčasnosti ponúka veľa možností pre tých, čo si chcú zahrať bridž s partnermi na celom svete. Pre slovenských hráčov je z pestrej ponuky asi najvýhodnejše zapojiť sa do hry na serveri Bridge Base Online (BBO). Prečo práve tento? Nuž:
» BBO je zadarmo, čiže netreba platiť žiadne poplatky jeho prevádzkovateľom
» BBO je jeden z najlepších serverov – jeho ponuka je veľmi bohatá
» BBO je internetovým miestom, kde stretnete najviac slovenských hráčov.

Ak chce niekto hrať na BBO, tak jeho počítač musí splňať len minimálne požiadavky: operačný systém Windows, grafické rozlíšenie minimálne 600*800 a hodí sa aj zvuková karta. Pre dobrý komfort hry sa žiada spoľahlivé pripojenie k internetu. Ak toto všetko máte, tak vašou nasledujúcou úlohou je inštalácia programu BBO do vášho počítača. Na stránke: www.bridgebase.com si vyhľadajte download inštalačného programu, ktorý Vám umožní hrať bridž na serveri BBO, čiže musíte si stiahnuť program bbo_setup.exe

Keď ho budete mať vo Vašom počítači, potom ho spustíte, čím si nainštalujete hlavný program. Ak všetko dobre prebehne, tak sa na obrazovke Vášho monitoru objaví ikona programu Bridge Base Online. Váš počítač je pripravený ku hre na BBO a stačí spustiť program BBO dvojitým kliknutím na spomenutú ikonu.

Pri prvom a len pri prvom spustení sa na server BBO prihlásite vyplnením malého formulára, ktorý sa objaví po kliknutí na new member. Nutné a povinné je vyplniť len niektoré kolonky, konkrétne si musíte zvoliť meno (nick), pod ktorým budete na BBO hrať a prihlasovacie heslo. Oba údaje si program uloží a tak Vás uchráni od potreby si údaje zapamätať, ale každopádne je vhodné si ich aj archivovať pre nejaký výnimočný prípad. Ostatné údaje požadované programom sú nepovinné, nemusíte ich vypĺňať hneď, môžete ich doplniť hocikedy, prípadne ich aj neskôr podľa potreby meniť, každopádne je vhodné ich nenechávať prázdne stále, lebo tvoria tzv. user profile, teda čosi ako hráčsku vizitku, ktorou sa primárne definujete pre svojich budúcich partnerov a súperov a rovnako oni v tejto vizitke zase uvádzajú údaje, ktoré môžu pomôcť Vám.

Ak je prihlasovací formulár vyplnený, tak kliknite myškou na pripojenie (log in) a do 10 sekúnd ste na serveri BBO. Program je teda v poriadku, ale hráč, internetový začiatočník môže mať isté problémy, lebo sa ocitol v prostredí, ktoré je pre neho nové. Netreba však podľahnúť panike. V prvom rade si treba uvedomiť dve veci. Program BBO disponuje kompletným helpom, ktorý každému hráčovi umožní získať dostatočný prehľad o jeho funkciách. Neignorujte prosím tento help, vždy sa v ňom dá nájsť niečo nového, neslúži len začiatočníkom, ale aj pokročilým internetovým bridžistom a tak im zvyšuje herný komfort. V druhom rade si treba uvedomiť, že program BBO je naozaj user frendly, čiže užívateľsky priateľský, takže nič na serveri BBO alebo vo svojom počítači nemôžete pokaziť, ale naopak, smelo sa môžete pustiť do bádania, čo Vám vlastne server BBO ponúka.

Skúsme sa teraz očami internetového začiatočníka obzrieť po serveri BBO, čiže po tom, čo sa na obrazovke objavilo po našom prihlásení sa na BBO. Obrazovku máme rozdelenú do viacerých častí. Server BBO tvorí čosi ako virtuálny bridžový veľkoklub. My sa nachádzame v jeho "vstupnej hale", v tzv. lobby. V lobby je vidieť, koľko hráčov je teraz v BBO. A zároveň je tam aj vyvesený ich abecedne zoradený zoznam, na čele ktorého sú v žltom políčku mená usporiadateľov. Ak myšou ukážete na menovku ľubovoľného hráča, tak si môžete prečítať jeho hráčsku vizitku a zároveň zistiť, kde sa práve v klube nachádza. Hráč môže byť podobne ako vy v lobby, ale môže aj hrať u niektorého zo stolíkov v Main Bridge clube ev. je účastníkom niektorého z práve konaných turnajov. Povedzme, že sme v zozname našli hráča hrajúceho u stolíka s názvom Test a chceme mu kibicovať. Niet nič jednoduchšieho. Klikneme na Main Bridge Club vľavo dole, prehľadáme ponúknutý abecedný zoznam stolíkov a vyberieme si ten náš, kde klikneme na pozíciu kibica (ak hrá turnaj nájdeme ho v sekcii Tournaments). A už sme u stolíka, a môžeme sledovať ako iní hráči hrajú. Dobré je pri tejto príležitosti kliknúť aj na ozubené koliesko dole na lište, lebo umožní nastaviť rôzne možnosti zobrazenia kariet, prípadne zvukov, teda prostredie, ktoré Vám osobne vyhovuje najlepšie. Pri troške experimentovania nájdete vhodné a na mieru šité prostredie. Ak nás kibicovanie omrzí, môžeme stolík opustiť (kliknúť na back), premiestniť sa k inému, prípadne sa vrátiť do lobby.

Predstavme si, že sme opäť v lobby. Z toho množstva hráčov nachádzajúcich sa v bridžovom klube BBO sa nám jednoducho točí hlava. Ako sa v tom veľkom počte zorientovať? Riešenie ponúka možnosť roztriediť hráčov do skupín. Ukážeme myšou na vizitku hráča, ktorému chceme zmeniť jeho štatút a klikneme jej pravým tlačidlom. Dotyčného hráča potom môžeme zaradiť trebárs medzi priateľov. Priateľ sa potom v zozname hráčov objavuje hneď za usporiadateľmi (v červenom poli), naviac, po lepšom spoznaní programu zistíme, že nám ponúka voliteľnú možnosť ohlasovania príchodu našich priateľov. Ak má človek priateľov, tak sa hneď cíti lepšie.

To však nie je všetko. Veľmi dôležitou súčasťou programu je chatovanie, čiže možnosť porozprávať sa s ľuďmi na BBO. Chatovanie má po programovej stránke veľa možností a doporučujem overiť si ich v manuáli. Chatom treba oslovovať väčšinou konkrétneho hráča alebo konkrétnych hráčov u stolíka; tie, ktoré sú určené všetkým hráčov nemajú veľký význam, lebo mnohí z nich majú chaty pre lobby 9, teda pre všetkých, vypnuté. Je to logické, lebo málokto chce počúvať ten chatovací hluk, ktorý je v lobby - to je podobné, ako keby ste sledovali film v kine a zároveň Vám púšťali do uší hluk z vestibulu plného ľudí.

I keď je dôležitá forma, nemenej dôležitý je i obsah chatu. Pokiaľ nájdete krajana, nie je problém. Tiež nemáte žiadny problém, pokiaľ viete anglicky. Ale ak nemáte štastie na krajana, alebo neovládate dobre angličtinu, netreba vôbec hádzať flintu do žita. Bridž si pre chat totiž vyvinul čosi ako slangový internetový jazyk, ktorý slúži dobre aj znalcom aj neznalcom angličtiny. Niekoľko príkladov:

brb (be right back) - hneď sa vrátim
hi, hi all - štandardný pozdrav hello
glp (good luck partner) - veľa šťastia partner
lol (lough out loudly) - výraz veľkého pobavenia
may I? = môžem prisadnúť?
np (no problem ) všetko je v poriadku
o,opps (opponets) označenie súperov
p, pd = označenie partnera
pls (please) prosím
sayc - štandardný licitačný systém
sp (sorry partner) ľutujem partner
ty,tu,thx - ďakujem
wd,wdp,wdo (well done) - bolo to pekné
wlc (welcome) vitajte
wpp,wpo = dobre zahrané partner (súper)
y (yes) áno

Samozrejme, so skratkami tohoto druhu celkom nevystačíme. Treba si dohodnúť aj základy licitačného systému a prípadne markovanie. Ale tu, v prípade neznámeho partnera, stačí povedať, že hráte štandardný systém a môžete sa pustiť do hry.

Takže už zostáva len tá hra. Ako na to? Je to veľmi jednoduché. Nájdite si stolík, kde chýba len jeden hráč. "Prisadnite" na voľné miesto, čo znamená, že kliknete na voľnú pozíciu u stola. Požiadajte aj o formálne povolenie, may I? A prakticky môžete hrať. Licitujete kliknutím na danú hlášku, kartu zahrávate kliknutím na kartu, ktorú chcete zahrať. Je to jednoduché, pohodlnejšie to ani nemôže byť. Ak máte nejaký technický problém ohľadom práce s programom, tak sa s ním kľudne zverte spoluhráčom u stola. Drvivá väčšina ľudí Vám ochotne poradí, niektorí však možno nie, ale nenechajte sa odradiť, hnidopichovia sa nájdu všade.

Čo povedať na záver? Tieto riadky ani zďaleka nevystihujú všetky možnosti, ktoré na BBO existujú. Možno tam hrať regulárne súťaže azda každého predstaviteľného druhu. Denne sa hrajú desiatky súťaží párov i družstiev, zápasov dvoch družstiev alebo individuálov. V rámci BBO už existujú desiatky podklubov, neraz združujúcich hráčov podľa výkonnosti alebo podľa štátnej príslušnosti. Ale v zásade tu hrá každý proti každému, všetci sú jeden druhému rovní, pričom hráči naozaj pochádzajú z celého sveta a zároveň predstavujú celú škálu výkonnosti, od začiatočníkov až po skutočné esá. Možnosť sledovať tieto esá pri hre, to je ďalšie plus BBO. A keď k tomu pripočítame, že BBO ponúka aj mnoho priamych prenosov z najväčších svetových súťaží, tak už ani nie je treba ďalší komentár. Ďalšie možností BBO určite objavíte, ak sa stanete stálym aktérom na tomto serveri.

Príjemnú hru a veľa úspechov želá Edo Velecký (na BBO nick EdoWell)