Ako uvádzajú štatistiky, vo svete je cca 1,5 milióna organizovaných bridžových hráčov, ktorí pravidelne súťažia na rôznych turnajoch, od domácich až po majstrovstvá sveta, pričom počet tých, ktorí sa zúčastňujú na otvorených turnajoch príležitostne, alebo hrávajú bridž iba v rodine a medzi priateľmi, sa odhaduje na 60 až 80 miliónov.

Tak ako je to bežné v športovom svete, i súťažný bridž je zastrešovaný organizáciami, z ktorých každá riadi bridžové súťaže na svojej úrovni (od klubov, cez národné až po medzinárodné zväzy ev. federácie).

Nižšie sa môžete zoznámiť s ich hierarchiou, vnútornou štruktúrou, ako aj s ich činnosťou a zámermi.WORLD BRIDGE FEDERATION (WBF)
Svetová bridžová federácia

Svetová bridžová federácia bola založená v auguste r. 1958 v nórskom Oslo, za účasti delegátov z Európy, Spojených štátov a Južnej Ameriky. Stala sa tým následníčkou International Bridge League, ktorá vznikla ešte v r. 1932. WBF sa v r. 1977 v New Yorku definovala ako nezisková organizácia, pričom bol prijatý i jej nový štatút. WBF je vrcholný orgán, ktorý riadi bridžové hnutie na celom svete, v súlade so svojim štatútom, ktorý môže meniť iba kongres (koná sa každý párny rok počas majstrovstiev sveta). Na čele WBF stojí prezident, ktorého sídlo (a tým i centrála WBF) je vždy v jeho materskej krajine; pobočky sú zriaďované podľa potreby.

Medzi jej hlavné činnosti patria: podporovanie bridžového hnutia na celom svete, koordinácia pri periodických úpravach pravidiel, organizovanie majstrovstiev sveta všetkých kategórií, kooperácia s IOC pri realizovaní zámeru pre zaradenie bridžu do programu olympijských hier, vydávanie publikácie Word Bridge News, vedenie záznamov kvalifikačných bodov (WBF masterpoints), vedenie nadácie WBF Educational Foundation ap.


Celá riadiaca štruktúra, činnosť, ako i predpisy záväzné pre všetky bridžové organizácie, sú súčasťou "Official By-laws of the World Bridge Federation" z 30. augusta 2000.


WBF v súčasnosti zastrešuje 113 národných bridžových organizácií (NBO), ktoré sú zadelené do ôsmich pásiem. Sú nimi tieto geografické zóny :


I.EURÓPA
European Bridge League
EBL
II.SEVERNÁ AMERIKA
American Contract Bridge League
ACBL
III.JUŽNÁ AMERIKA
Confederacion Sudamericana de Bridge
CSB
IV.ÁZIA A STREDNÝ VÝCHOD
Bridge Federation of Asia and the Middle East
BFAME
V.CENTRÁLNA AMERIKA A KARIBIK
Central American&Caribbean Bridge Federation   
CACBF
VI.ĎALEKÝ VÝCHOD
Pacific Asia Bridge Federation
PABF
VII.JUŽNÝ PACIFIK
South Pacific Bridge Federation
SPBF
VIII.  AFRIKA
African Bridge Federation
ABF


Svetové turnaje poriadané WBF

 
Svetové pásmové majstrovstvá družstiev (World Zonal Team Championships)

Konajú sa každý nepárny rok v týchto kategóriach:
BERMUDA BOWL   súťaž mužských družstiev.
VENICE CUP   súťaž ženských družstiev.
SENIORS CUP   pre družstvá s hráčmi od 55 rokov (od r. 2001).

Svetová Olympiada družstiev (World Team Olympiad)

Koná sa každý priestupný rok. Právo účasti majú reprezentačné družstvá členských krajín WBF. Súťaží sa v troch kategóriach:
Otvorená súťaž o Vanderbilt Trophy
Ženské národné družstvá
Seniorské národné družstvá.

Svetové majstrovstvá (World Championships)

Konajú sa každý párny a nepriestupný rok. V ich rámci prebieha veľké množstvo súťaží párov (mužské, ženské, zmiešané, seniori ap.), včítane otvorených, ako i družstiev (Rosenblum Cup a McConnell Trophy), atď.

Svetové majstrovstva družstiev (World Transnational Open Team Championship)

Táto otvorená súťaž sa koná od r. 1997, a to v nepárne roky a na tom istom mieste, kde prebieha i svetové pásmové majstrovstvo družstiev.

Majstrovstvá sveta zmiešaných družstiev (World Mixed Team Championship)

Táto súťaž sa koná od r. 1996, a to v každom priestupnom roku, a na tom istom mieste, kde prebieha i Svetová olympiáda družstiev.

Svetové juniorské majstrovstva družstiev (World Youth Team Championship)

Sú určené pre hráčov do 26 rokov a konajú sa každé dva roky (v nepárnych do r. 2005, v párnych od r. 2006).

Svetový pohár univerzitných družstiev (World University Team Cup)

Koná sa od r. 2002 v dvojročných intervaloch. Je určený pre národné vysokoškolské družstvá a hrá sa pod záštitou koho FISU.

Svetové majstrovstvá párov juniorov (World Junior Pairs Championship)

Sú určené pre hráčov do 25 rokov a konajú sa každé dva roky (v nepárnych do r. 2003, v párnych od r. 2006).

Individuálny turnaj svetových majstrov (World Masters Individual)

Individuál iba pre pozvaných; koná sa každé dva roky (od r. 1992) osobitne pre mužov a ženy a od r. 2000 i pre juniorov.

Svetové simultánne majstrovstvá párov (World Simultaneous Pairs Championship)

Konajú sa raz do roka súčasne v kluboch po celom svete.WBF a olympijské hnutie

Jedným z najúspešnejších krokov WBF v poslednom období je zviditelnenie bridžu i na poli športovom. Veľké diplomatické úsilie predsedu WBF p. José Damianiho i viceprezidenta Mazhara Jafri prináša svoje ovocie.

V r. 1995 Medzinárodný olympijský výbor (IOC),vtedy pod vedením Juana Antonia Samarancha, vyjadril WBF uznanie tým, že zaradil WBF do celosvetového olympijského hnutia. Získal tým status uznávanej športovej organizácie v súlade s článkom 4 Olympijskej charty.

V r. 1997 IOC odsúhlasil podujatie 1. IOC Grand Prix v bridži, ktoré sa konalo o rok neskôr v Olympic Museum v Lausanne. Prezident Samaranch pri jeho otvorení povedal: "bridž je šport a ako taký má miesto tu (v Olympijskom muzeu) ako každý iný šport".

V júni r. 1999 IOC sa rozhodol na svojom zasadnutí v Seoule uznať WBF ako medzinárodnú federáciu (IF) v súlade s článkom 29 Olympijskej charty.

A nasledovali ďalšie významné kroky. WBF sa stáva členom ARISF, medzinárodnej federácie uznávaných (IOC) športov. Bez najmenšej opozície bola v r. 2000 prijatá i do GAISF (olympijské i neolympijské športy). V novembri toho istého roku na 29. Valnom zhromaždení európskych olympijských výborov (EOC) vo Varšave, president WBF José Damiani prezentoval pre delegátov 48 krajín v efektnom audiovizuálnom programe bridž, čo bolo prijaté s veľkým uznaním.

Medzitým už v r. 1998 sa začalo masívne úsilie WBF o zaradenie bridžu ako oficiálneho športu na Olympijské hry. Dobrá správa nenechala na seba dlho čakať. Pán Marc Holder, podpredseda IOC oznámil, že bridž bol zaradený na Olympiádu 2002 ako demonštračný šport, čo je prvý krok k jeho formálnemu uvedeniu do programu ďalších olympiád. Bridž sa tak dostal medzi športy ako golf, karate, rugby, squash ap., ktoré tvoria rodinu "čakateľov". V predvečer zimnej Olympiády 2002 sa v Salt Lake City konala v atraktívnom Americana Hotel úspešná ukážka bridžu. Športové výsledky nájdete v sekcii TURNAJE.

Ostáva už iba dúfať, že bridž bude zaradený ako oficiálny šport do programu niektorej z budúcich olympiád.Ďalšie významné ocenenie

Bridž získava vo svete neustále významnejšiu pozíciu. Nie je to tak dávno, čo predsedu EBL spolu s vyše tisícmi žiakov, ktorí majú na školách výučbu bridžu, prijal na osobitnej audiencii pápež, a už je tu ďalšie mimoriadne ocenenie. Ministerský predseda Francie Jean-Pierre Raffarin vyznamenal na slávnostnej recepcii 'Officer in the Order of the Legion of Honour' prezidenta WBF José Damianiho za zásluhy o rozvoj bridžového hnutia, jedným z najvyšších vyznamenaní Francúzska (Honneur et Patrie).

Aj naši bridžisti sa pripájajú ku gratulantom v nádeji, že i na Slovensku pochopia kompetentní na Ministerstve školstva, aký má bridž význam pri výchove mladej generácie.