Normálne otvorenie    Silné otvorenie   Preventívne otvorenie


Keď sa partneri dostanú po druhýkrát k slovu, je zvyčajne žiaduce vymeniť si ďalšie a často i posledné informácie. Ak sú tieto dostačujúce, treba čo najrýchlejšie uzavrieť dražbu. Pokiaľ sa vyskytujú ešte nejaké pochybnosti, je žiaduce si ich vyjasniť. Je samozrejmé, že so slabou rukou bude najvhodnejšie pasovať s výnimkou situácie, keď predchádzajúca hláška spoluhráča bola príkazná, ev. menej vhodná pre záväzok ako skôr navrhnutá farba.

Po normálnych otvoreniach má pri konečnom rozhodnutí zvyčajne väčší diel zodpovednosti partner. Je to aj preto, že sa o otvárateľovi dozvie všetko potrebné skôr a precíznejšie. Po silných otvoreniach to platí iba po 1BT, po najsilnejšom otvorení 2! rozhoduje o všetkom otvárateľ.

Osobité postupy sú využívané pri druhostupňových viacznačných blokoch (2!2BT).

So štylom dražby v druhom kole sa môžete bližšie zoznámiť kliknutím na jednotlivé typy otvorení. Aj v tomto oddieli sú zeleným


Takto budú vyzerať vysvetlivky pojmov
prezentované zeleným písmom.

písmom zdôraznené pojmy, ktoré si menej skúsený čitateľ môže vyjasniť, ak umiestni na ne kurzor.Na hlavnú stránku    MAIL