Otvorenie dražby
Prvá odpoveď partnera
Druhé kolo
Záver dražby