Mládežnícky bridž na Slovensku v porovnaní s ostatnou Európou priepastne zaostáva. Iste nemôžeme byť spokojní s tým, že naša juniorská reprezentácia pri svojich doterajších vystúpeniach nemala na viac ako na posledné miesto. Je teda najvyšší čas urobiť rázne kroky, aby sa čo najviac mladých ľudí na Slovensku začalo venovať tejto ušľachtilej zábave. Okrem propagačnej činnosti a kurzov je nemenej dôležité, aby juniori i žiaci mali dostatok príležitostí pre svoj herný rast a to asi nepôjde bez vlastných súťaží, ktoré sú všade samozrejmosťou. Čím rýchlejšie sa spamätáme a uvedomíme si, že iba v najmladšej generácii je budúcnosť bridžu na Slovensku, tým skôr sa dočkáme i prvých úspechov.

To bolo i cieľom Majstrovstiev mládeže SR, ktoré sa na Slovensku uskutočnili po prvýkrát v histórii. Inicioval a zorganizoval ich Ivan Tatranský. Naše nádeje mali na nich možnosť naviazať vzájomné kontakty a konfrontovať svoju výkonnosť nielen s domácou konkurenciou, ale i so skúsenými hráčmi zo zahraničia (z ČR i Maďarska). Je potešiteľné, že záujem domácich mladých hráčov bol vyšší ako sa očakávalo. Azda sa už začína blýskať na lepšie časy. Toto podujatie bolo viac ako úspešné a je preto na mieste ambícia, aby sa stalo trvalou tradíciou.


Majstrovstvá družstiev i párov sa konali v rekreačnom areáli Duchonka Land (cca 15 km od Topoľčian). Zdá sa, že výber miesta pre toto podujatie bol veľmi šťastný. Atraktívne prírodné prostredie s bohatými možnosťami pre šport a turistiku ako i aktívnu oddychovú činnosť, boli pre účastníkov veľmi príťažlivé, i keď pre nabitý bridžový program ich nebolo možné v plnej miere využiť. Ale nielen prostredie, ale i nezvyčajná ústretovosť majiteľa p. Ing. Zifčáka, ktorý sa snažil splniť všetky želania funkcionárov i samotných hráčov, prispela k spokojnosti účastníkov. Bola to nielen kvalitná strava, ale i to, že počas celého turnaja mali hráči zadarmo k dispozícii kávu i čaj v akomkoľvek množstve. Postaral sa i o všetko čo vytvorilo správne turnajové prostredie a to počnúc stolmi, cez zelené obrusy, magnetickú tabuľu až po zvukovú aparatúru. A keď k tomu prirátame prijateľné ceny za ubytovanie i stravu, čo by sme si želali viac.Súťaž družstiev

Táto súťaž pozostávala z dvoch častí; prvá z nich v siedmich kolách (hralo sa švajčiarským spôsobom) vygenerovala štyri najlepšie tímy. Záverečné dve kolá, hrané systémom play-off, rozhodli o víťazovi (ostatné družstvá dohrali bez zmeny hracieho systému).

Stal sa ním maďarský tím, ktorý vo finále porazil reprezentačné družstvo SR (vystupovalo pod názvom Lozorno). To bolo temer celú súťaž na čele tabuľky, ale žiaľ i tu platí ono známe, že "bič plieska na konci". Z našich sa ešte v prvej štvorke umiestnila druhá garnitúra SR (Info-Matici); najlepším žiackym tímom v silnej konkurencii podstatne starších sa stali iba štrnásťroční gymnazisti z Trnavy (hrajú necelý rok) a ich ďalší pár vytvoril s topoľčianskymi juniormi tím (TO-TT), ktorý skončil na slušnom 6. mieste. Tadiaľto vedie cesta k budúcnosti bridžu na Slovensku.

Súťaž družstiev riadil p. Vladimír Beran z ČR.Poradie po základnej časti (po 7 kolách)
 POR  DRUŽSTVO ŠTÁTVP
1 Lozorno  SVK-POL  151 
2 Hungary  HUN  123 
3 Hradiště  CZE  116 
4 Info-Matici  SVK  110 
5 Napalm  CZE-SVK  102 
6 Quatro Formagi  SVK  99 
7 Načo názov?  SVK  96 
8 TO-TT  SVK  95 
9 GAM1  SVK  92 
10 KSSJ  SVK-CZE  91 
11 Tim Mitny  SVK  89 
12 Modrá krv  SVK  72 SEMIFINÁLE
Lozorno - Info-Matici  20:10
Hungary - Hradiště  18:12


FINÁLE
Lozorno - Hungary  14:16


CELKOVÉ PORADIE
 POR  DRUŽSTVO ŠTÁTHRÁČI
1 Hungary  HUN  Tichy, Ormay, Lázár, Vikor 
2 Lozorno  SVK-POL  Tomčáni, Albrycht, Lukoťka, Sidor 
3 Hradiště  CZE  Králik.F., Králik J., Alfery, Beran, Ondruchová 
4 Info-Matici  SVK  Hriňák, Kemeňová, Miklík, Zlámalová 
5 Napalm  CZE-SVK  Danišová, Kianica, Kramář, Vrátná 
6 TO-TT  SVK  Lobotka, Gogová, Karellová, Lackovičová, Uhnavý D. 
7 Načo názov?  SVK  Jakabšic, Kvoček, Székely, Štrbová 
8 Quatro Formagi  SVK  Šuster, Barák, Juračka, Pašteka 
9 Tim Mitny  SVK  Kraus, Bago, Dúcky, Jančovičová 
10 GAM1  SVK  Uhnavý S., Horváthová, Mackovčínová,Vidličková 
11 KSSJ  SVK-CZE  Petrásek, Fodorová, Matušíková, Vajdová, Závodská 
12 Modrá krv  SVK  Davidová, Galková, Kapustová, Krausová Súťaž párov

Párový turnaj bol otvorený i pre prítomný doprovod ev. i ďalších záujemcov (mimo súťaž). Poriadatelia tým sledovali zámer, aby mladí účastníci mali šancu získať čo najviac herných skúseností. A to v turnaji, v ktorom súťažilo až 30 párov, čo je na pomery na Slovensku viac ako slušné.

Najlepšími juniormi sa stali Lukoťka s Tomčánim (reprezentanti SR); cena pre najúspešnejších dorastencov putuje do Maďarska (Lázár-Ormay).

Boli udelené i dve špeciálne ceny a to pre najlepší zmiešaný pár, ktorú si prevzali Zlámalová s Hriňákom a z ocenenia najlepší začiatočnícky pár sa tešili reprezentanti trnavského Gymnázia Angely Merici Štrbová – Székely.

Súťaž párov riadil p. Michal Králik z ČR.


 POR PÁRŠTÁT1. kolo2. koloSPOLU
1 Lukoťka-Tomčáni SVK  76.14%  54.87%  65.50% 
2 Zlámalová-Hriňák SVK  72.05%  52.92%  62.48% 
3 Lázár-Ormay HUN  48.86%  73.38%  61.12% 
4 Tichy-Vikor HUN  51.36%  65.26%  58.31% 
5 Albrycht-Sidor POL-SVK  62.73%  53.41%  58.07% 
6 Keméňová-Miklík SVK  55.00%  60.55%  57.78% 
7 Beran-Králik M. CZE  69.32%  45.94%  57.63% 
8 Kianica-Kramář  SVK-CZE  53.64%  60.23%  56.93% 
9 Bielik-Trepáč SVK  58.86%  54.87%  56.87% 
10 Matušíková-Králik J. SVK-CZE  56.14%  53.25%  54.69% 
11 Ondruchová-Králik F. CZE  49.32%  59.25%  54.29% 
12 Barák-Šuster SVK  50.00%  53.57%  51.79% 
13 Danišová-Vrátna CZE  52.27%  49.51%  50.89% 
14 Petrásek-Uhnavý D. CZE-SVK  44.09%  55.84%  49.97% 
15 Juračka-Pašteka SVK  50.91%  49.03%  49.97% 
16 Dubnický-Rezek SVK  46.59%  52.92%  49.76% 
17 Štrbová-Székely SVK  48.86%  49.68%  49.27% 
18 Jakubšic-Kvoček SVK  46.36%  51.62%  48.99% 
19 Gogová-Lobotka SVK  48.41%  49.03%  48.72% 
20 Jančovičová-Kraus SVK  50.68%  44.32%  47.50% 
21 Fodorová-Alfery SVK-CZE  41.59%  53.25%  47.42% 
22 Sedmák-Závodský SVK  47.27%  46.92%  47.09% 
23 Korcová-Šikra SVK  57.27%  36.53%  46.90% 
24 Vajdová-Závodská SVK  37.73%  49.35%  43.54% 
25 Stručka-Tannenberger SVK  39.55%  45.13%  42.34% 
26 Mackovčínová-Uhnavý S.  SVK  42.05%  32.47%  37.95% 
27 Horváthová-Vidličková SVK  42.05%  32.47%  37.26% 
28 Davidová-Galková SVK  33.18%  40.75%  36.96% 
29 Karellová-Lackovičová SVK  35.45%  35.55%  35.50% 
30 Bago-Dúcky SVK  38.18%  30.84%  34.51% 


Na záver by som chcel upriamiť pozornosť na najmladšiu nastupujúcu generáciu. Mám na mysli tých, ktorí nemajú viac ako 16 rokov (bolo ich až dvadsať). Tí sa ocitli doslova v jame levovej. Väčšina z nich neabsolvovala doteraz žiadny turnaj a tu sa dostali do konfrontácie s reprezentantami, medzinárodnou elitou i dospelými (v párovom turnaji), v každom prípade s hráčmi oveľa skúsenejšími a naviac o desať a viac rokov staršími. Boli to okrem mladých z už osvedčenej topoľčianskej liahne i gymnazisti z Trnavy (6 párov), dokonca aj úplne začiatočnícky pár z doteraz nebridžovej Nitry (Stručka-Tannenberger). A je potešiteľné, že sa v tejto pre nich extrémnej konkurencii vôbec nestratili. Ak sa im dá dostatok príležitostí a podarí sa získať i ďalších novicov, situácia v bridži na Slovensku sa určite obráti k lepšiemu.


A ešte jedna milá povinnosť. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa či už materiálne alebo svojim úsilím príčinili o úspešný priebeh tohoto turnaja.

Bol to predovšetkým SBZ, ktorý napriek svojim skromným prostriedkom výrazne podporil podujatie na Duchonke tým, že našim mladým nádejam uhradil časť nákladov.

Vedenie turnaja touto cestou vyslovuje poďakovanie i p. Ing. Františkovi Zifčákovi, ktorý v svojom rekreačnom areáli Duchonka Land vytvoril pre toto náročné podujatie skvelé podmienky a to ako po organizačnej tak i ekonomickej stránke. Naviac venoval i športové poháre pre víťazov jednotlivých kategórií.

Tak isto ďakujeme p. Ing. Ivanovi Morávkovi za jeho peňažný dar, vďaka ktorému bolo možné zakúpiť vecné ceny pre najúspešnejších žiakov a juniorov.

Vysoko si ceníme i gesto hlavného rozhodcu p. Vladimíra Berana, ktorý svoj honorár (1000 Sk) venuje na aktivity juniorov podľa uváženia SBZ.

Je veľmi potešiteľné, že i niektorí rodičia sa postavili veľmi kladne k tejto záľube svojich detí. Osobitne by som v tejto súvislosti chcel vyzdvihnúť iniciatívu pani Alenky Fodorovej, ktorá intenzívne spolupracovala pri náročnej príprave tohoto podujatia a pomohla i riešiť organizačné problémy v jeho závere.

Ďakujeme i vedeniu škôl v Topoľčanoch (Gymnázium na ul. 17. novembra i ZŠ na Tribečskej) a v Trnave (Gymnázium Angely Merici) za prejavené pochopenie pre túto záujmovú činnosť svojich žiakov. O týchto sa z hľadiska pedagogického vzorne starali pani Mária Orolínová a Igor Trepáč; tento naviac ešte pred turnajmi zorganizoval školenie hráčov, ktorí nemali turnajové skúsenosti.
Ivan TatranskýFOTOREPORTÁŽ   FotodokumentáciaZPÄŤ         Na hlavnú stránku      e-mail